Ubuntu / XBMC installeren van torrentflux

September 22, 2009 by at 09:30 3 Comments

Tweede verzoek om een korte handleiding te schrijven hoe torrentflux geinstalleerd kan worden. In deze handleiding moet je er van uit gaan dat apache, php en mysql al wel geinstalleerd zijn. Is dit nog niet het geval dan zou je dit kunnen doen met:

sudo apt-get install apache2 php5 php5-mysql mysql-server php5-cgi

De volgende stap is het downloaden en installeren van torrentflux. We doen dit met het apt-get distributie systeem:

sudo apt-get install torrentflux

Nu moet er voor apache een configuratiebestand aangemaakt worden. Doe dit op de volgende manier:

sudo nano /etc/apache2/conf.d/torrentflux.conf

Kopieer de inhoud van hieronder in het bestand (afsluiten met Control-X, opslaan -> kies Y):

Alias /torrentflux /usr/share/torrentflux/www

<Directory /usr/share/torrentflux/www>
Options FollowSymLinks
AllowOverride Limit
<IfModule mod_dir.c>
DirectoryIndex index.php
</IfModule>
</Directory>

Herstart nu de apache webserver:

sudo /etc/init.d/apache2 restart

Als je nu een browser opent en het volgende adres intikt moet je de inlog pagina van torrentflux zien:

http://ipvanxbmc/torrentflux

Comments

 1. Goede handleiding! Het torrentflux.conf bestand werd bij mij automatisch aangemaakt.

  Verder is het handig om de default inloggegevens te weten.

  Username = user
  Password = password

 2. Robert says:

  Niet vergeten ook de nodige poorten te forwarden in je router.

 3. laurens says:

  werkt dit ook met debian en suse (opensuse)????

Add Comment Register

Leave a Comment

*